Recent Changes in the OekologiskUdvikling group   -   WikiHelp   -   Search ecowiki.org:

Vidensyntese om vækst, udvikling og integritet
i den danske økologisektor1.  Aktuelt

1.1  Slutrapport med hvidbog og baggrundskapitler

Slutrapporten for vidensyntesen udkommer i november 2008. Den færdige rapport er dog allerede tilgængelig for download.

Slutrapporten indeholder en hvidbog med syntese og anbefalinger (del 1) samt 19 baggrundskapitler (del 2).

1.2  English translation of the white paper’

The 50 page white paper with recommendations and a summary of the results has been translated into English.

1.3  Præsentation af vidensyntesen

Den 12. juni 2008 kl. 10.00–13.00 afholdte Fødevareministeriet og Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) et arrangement i Fællessalen på Christiansborg hvor vidensyntesen blev fremlagt. Udover præsentationen af vidensyntesen var der bl.a. oplæg fra Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Se præsentationerne her.

1.4  Scenariespil april 2008

Den 2. april 2008 blev der afholdt en endags workshop på Hotel Koldingfjord med over 80 repræsentanter for alle parter i den danske økologi-sektor. Workshoppen havde form af et nyudviklet scenariespil som skulle afprøve scenarierne for økologien i år 2020 og give input fra forbrugere, virksomheder, landmænd og andre aktører der selv har noget på spil.

1.5  Opdateret tidsplan februar 2008

Februar 2008 - Tidsplanen for arbejdet med vidensyntesen er ajourført, og der er nu indgået aftale med en række forfattere til kapitler i vidensyntesen efter input fra både workshoppen på Kalø, arbejdsgrupperne og strategigruppen, samt FØJO’s bestyrelse og brugerudvalg.

1.6  Oplæg til scenariegruppe

November 2007 - Efter stormødet har der været møde i Strategigruppen og der er nedsat en scenariegruppe. Scenariegruppen holdt deres første møde den 15. november 2007. Udgangspunktet for mødet var nedenstående bilag, som har været forelagt FØJOs bestyrelse den 8. november 2007:

1.7  Stormøde 27-28 september 2007

September 2007 - For at få sektorens ideer og forslag, var virksomheder, landmænd, rådgivere og andre interesserede inviteret til et stormøde sammen med deltagerne i vidensyntesen den 27. september 2007 på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Det blev et vellykket møde hvor der kom mange værdifulde input til det videre arbejde i vidensyntesen.

2.  Kort beskrivelse af vidensyntesen

Vidensyntese om mulighederne for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Fødevareministeriet/DFFE har bedt Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) om at gennemføre et udredningsarbejde med det formål at syntetisere viden om muligheder og barrierer for fortsat vækst i den økologiske produktion – både primærproduktion og forarbejdning – under hensyntagen til de økologiske principper og tilfredsstillelse af forbrugernes ønsker og behov samt ønsket om høj kvalitet.

Delmålene for udredningsarbejdet er at:

  1. Identificere og vurdere baggrunden for en stærk fremdrift i efterspørgslen efter økologiske produkter
  2. Identificere og vurdere de væsentligste drivere og barrierer for omlægning til eller engagement i økologisk produktion, forarbejdning og distribution
  3. Identificere og vurdere konsekvenser af øget import eller eksport
  4. Opstille og vurdere alternative strategier til fremme af fortsat vækst i den økologiske sektor under hensyntagen til opretholdelse af høj forbrugertillid, stor troværdighed og høj produktkvalitet
Figur med overblik over vidensyntesen

Mere information om vidensyntesen

3.  Formålet med denne hjemmeside

På denne side vil deltagerne i vidensyntesen, og andre interesserede, kunne finde opdateret information om vidensyntesen, arbejdsprocessen, det løbende arbejde i grupperne og resultaterne fra arbejdet. Se links til de forskellige sider i menuen til højre.

Endvidere kan deltagerne i vidensyntesen selv skrive ny tekst, redigere i teksten, tilføje nye sider, uploade dokumenter, mv.

Alle interesserede er velkomne til at bidrage til arbejdet ved at tilføje kommentarer. Du kan bruge linket øverst i menuen. Det er en god ide skrive navn og organisation eller erhverv, så det er klart hvor kommentaren kommer fra, samt en dato. Generelle kommentarer kan skrives her.

Økologisk Udvikling

Arbejdsgrupper

Redigering og overblik

Generelt for EcoWiki

Rediger denne menu

Page last modified on November 03, 2008, at 09:49 AM - Edit Page